Strona Główna > > AKTUALNOŚCI > ZMARŁA LUCYNA SZUBEL – ZNANA CHRZANOWSKA POETKA

ZMARŁA LUCYNA SZUBEL – ZNANA CHRZANOWSKA POETKA

ZMARŁA LUCYNA SZUBEL – ZNANA CHRZANOWSKA POETKA

Współpracująca od 35-lat z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji  w Chrzanowie oraz Grupą Twórczą „Cumulus” – poetka Lucyna Szubel – odeszła od nas 14 lipca 2020 roku.

Lucyna Szubel

Urodziła się w Starachowicach. Mieszkała w Chrzanowie. Poetka, autorka prozy poetyckiej, artykułów publicystyczno – kulturalnych i recenzenckich. Debiut literacki w 1967 r. Ogłosiła drukiem w czasopismach krajowych i zagranicznych (USA, Australia, Kanada, Anglia, Szwajcaria) setki wierszy i miniatur prozą. Wiersze dla dzieci wykorzystywane są w podręcznikach szkolnych dla szkół podstawowych. Całokształt twórczości posłużył wielokrotnie na temat prac magisterskich i doktorskich (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski). Jej wizerunek poetycki znalazł się w Księdze Złotych Myśli Ludzi Wielkiego Serca i Talentu (Warszawa 2003).

Wpisana do encyklopedii WHO IS WHO w Polsce w 2005 r. Laureatka ponad 40 konkursów literackich ogólnopolskich i regionalnych, w tym pierwszych nagród. Jej wiersze można usłyszeć w PR – Kraków, Katowice, Warszawa oraz w Detroit i Livonii. Scenariusz JASEŁEK kilkakrotnie był wystawiony w kraju i w Detroit. Wydała 28 zbiorów poetyckich. Jest współautorką w 49 antologiach. Opracowała i opatrzyła wstępem 24 zbiory poetyckie. Pracę literacką łączyła z działalnością kulturalną (m.in. 20 letni prezes GRUPY LITERACKIEJ GRONIE w Żywcu, współzałożyciel GRUPY TWÓRCZEJ CUMULUS w Chrzanowie, GRUPY POETYCKIEJ SŁOWO w Katowicach. Współpracowała z instytucjami kulturalnymi – szkołami, bibliotekami, muzeami, parafiami w Chrzanowie. Ma za sobą dziesiątki spotkań autorskich w kraju i za granicą).

Zasłużony działacz kultury (Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa). Nagrodzona i wyróżniona Dyplomem Honorowym przez Ministra Kultury na okoliczność jubileuszu 20–lecia pracy literackiej i działalności kulturotwórczej. Na okoliczność jubileuszu 40-lecia pracy literackiej i działalności kulturalnej otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 r.) nagrodę specjalną: list gratulacyjny. Otrzymała medal za zasługi dla Chrzanowa i ziemi chrzanowskiej, a także za zasługi dla Żywca i Bielska-Białej, była członkiem społecznej rady kultury w Chrzanowie. Zrzeszona w Stowarzyszeniu Autorów Polskich w Warszawie. Uhonorowana tytułem Zasłużona dla powiatu chrzanowskiego – 2009 r. W dniu 10.09.2012 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przyznało Lucynie Szubel Literacką Nagrodę Specjalną popartą dyplomem uznania. W 2016 r. otrzymała Główną Nagrodę Literacką im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego „Świętokrzyski Gustaw”. W 2019 roku otrzymała kolejna Literacką Nagrodę i dyplom uznania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na okoliczność 50–lecia Pracy Twórczej.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie z okazji 50–lecia pracy twórczej  wydał  29 tom  wierszy Lucyny Szubel. O jej wierszach (a w szczególności o poezji religijnej) zawartych w tym tomie wypowiadali się poeci, krytycy literaccy.

Poezja religijna jest najtrudniejszą sztuką z ogólnej twórczości poetyckiej. Ma rozmawiać nie tylko z czytelnikiem, ale przede wszystkim z Bogiem i obrazować boską ciszę. Bóg nie lubi wielosłowia i hałasu – sam jest ciszą dobra, piękna i mądrości. Zbiór wierszy pt. „Z koronek światła” mówi o Matce Boga – Najświętszej Maryi Pannie i Jej Synu Ukrzyżowanym – Jezusie Chrystusie. „Poetka wie, że Światło jest wszędzie nawet w najgłębszej nocy, w najgłębszym cierpieniu, bo nawet w śmierci jest Bóg” – napisał ks. Stefan Misiniec w przedmowie do tomiku pt. „Przenikanie światła”. (Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej).

Kilka wymownych słów napisał o. Jerzy Tomański red. „Niedzieli”: „Wiersze w mojej ocenie są piękne, pełne głębokiej myśli i religijnej refleksji”.

A Edmund Rosner, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w „Korcie Groni” – Żywiec pisze: „Lucyna Szubel – akcentuje wyraźnie, że kształt naszego stosunku do Boga, naszej religijności, tworzymy sami (…) Jej wiara jest niezachwiana… Jej świat jest uporządkowany i określony przez starą, chrześcijańską skalę wartości, na czele której stoi Bóg”.

(…) Dojrzała, zorientowana religijnie liryka Lucyny Szubel – dziękczynną nutą słów wplata się w doskonałe dzieło Stwórcy. Poetka zna wartość milczenia, jej oszczędne, refleksyjne wiersze wprowadzają w obszar Księgi Zdarzeń odczytanej przez Pismo” – napisała w „Kronice Chrzanowskiej” Anna Węgrzyniak – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.

(…) Wiersze łącząc w sobie jakość metafizyczną z jakością poetycką, docierają do najgłębszej sfery w człowieku, stają się dla odbiorcy wartością – same zaś są odpowiedzią na najwyższą wartość (…). Tak odebrał poezję Lucyny Szubel Bogusław Żurakowski , pracownik naukowy, Uniwersytetu Jagiellońskiego czytając zbiór wierszy „Światło krzyża”.

„Poezja utkana z koronek światła oscyluje wokół spraw najwyższej wagi – boskich. I nie jest tylko do czytania. Jest do przeżywania. Poetka szuka w człowieku Boga, a w Bogu człowieka, bo jej wewnętrzny świat – to dobro, piękno i miłość. Świat przeniknięty na wskroś światłością Stwórcy”. Napisała w „Studium Humanistycznym” VII/96 Władysława Szproch, poetka, malarka, sekretarz Z. L. P w Kielcach.

(…) „Wiersze Lucyny Szubel zszywane są jedwabną nitką metafizyki. Świadczą o nieprzeciętnej dojrzałości artystycznej – o dojrzałej indywidualności (…). W „Radostowej” napisał Zdzisław Łączkowski, literat i krytyk literacki.

Lucyna Szubel należy do najbardziej uzdolnionych autorek piszących poezję. W tej twórczości obecnych jest nie tylko wiele tematów, ale i wiele perspektyw. Obok poezji religijnej, ma swoje miejsce poezja codzienności, krajobrazu, rodzinności i wiersze dla dzieci (…)”

Niezwykły człowiek, niezwykła poetka. Zawsze wierna słowu, świadoma jego mocy, trwająca z nim w przyjaznej symbiozie, nadaje mu kształt i sens, wobec których nie sposób przejść obojętnie – pisze w artykule Halina Polakiewicz i Waldemar Spyra.

„Milczenie Boga

każe myślom ludzkim

dojrzewać w słowa”

– Tagore

Zebrała: Jolanta Kupiec

 

Pogrzeb śp. Lucyny Szubel odbędzie się w piątek 17 lipca 2020 roku o godz. 15:00 w Kościele św. Mikołaja w Chrzanowie.

Dodaj komentarz

ZAMKNIJ
Skip to content