Strona Główna > WYDARZENIA > IMPREZY > ANIMACJE NA WAKACJE

ANIMACJE NA WAKACJE

ANIMACJE NA WAKACJE
DATA/GODZINA:
29.06.2020, 08:00 – 28.08.2020, 16:00
2020-06-29T08:00:00+02:00
2020-08-28T16:00:00+02:00
ANIMACJE NA WAKACJE

Kulturalne i sportowe wakacje w mieści!

Dodaj komentarz

Mnóstwo atrakcji dla dzieci przygotowaliśmy w ramach Animacji Na Wakacje. Akcja startuje 29 czerwca i potrwa do 28 sierpnia 2020 roku. W tym roku program został przygotowany przez 5 instytucji: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich, Krytą Pływalnię w Chrzanowie oraz Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie.  Na uczestników czekają: teatrzyki, spektakle muzyczne, głośne czytanie, seanse kinowe oraz zajęcia sportowe. Szczegóły w programie oraz na stronach internetowych organizatorów. Działania wakacyjne realizowane są przy współudziale finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwaga! Wszystkie zajęcia i wydarzenia odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych. W załączniku znajduje się informacja uczestników. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jej zawartością. To ważne dla nas wszystkich.

PROGRAM_Animacje na wakacje [lipiec 2020]

 

KULTURALNE I SPORTOWE WAKACJE W MIEŚCIE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich zapraszają dzieci w wieku od  7 do 12 lat dzieci młodsze – tylko pod opieką osoby dorosłej w lipcu i sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 11.30 na zajęcia

ANIMACJE NA WAKACJE.  KULTURALNE I SPORTOWE WAKACJE W MIEŚCIE.

Zajęcia mają charakter otwarty z ograniczeniem limitu uczestników do 60 osób.

Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu w wyznaczonych miejscach:

 • pasaż przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4 (z tyłu budynku pomiędzy ul. Kusocińskiego, a ulicą Krakowską) *
 • teren przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C**

* W uzasadnionych przypadkach (ze względu na charakter spotkania lub niesprzyjającą pogodę) zajęcia będą przenoszone do Klubu Stara Kotłownia lub Sali teatralno – kinowej MOKSiR,
ul. Broniewskiego 4.

** Zajęcia w cyklu „Wakacyjne poczytajki – głośne czytanie” odbywać się będą tylko przy budynku    biblioteki, w przypadku sprzyjającej pogody

Wydzielona do zajęć przestrzeń zostanie zorganizowana z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych pod względem zachowania bezpiecznego dystansu między uczestnikami – nie mniej niż 4 m2 na 1 uczestnika oraz zapewnienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji infrastruktury i sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć.

Zasady uczestnictwa w zajęciach :

 1. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci, które:
 • nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w kwarantannie,
 • nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć,
 • nie mają objawów infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dziecko na zajęcia nie mogą mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązują się do:
 • zaopatrzenia dzieci w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki, przyłbice) do użycia w przypadku zajęć w Klubie Stara Kotłownia lub Sali teatralno – kinowej.
 • niezwłocznego odbioru dziecka po zakończeniu zajęć oraz w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
 • przekazania dziecku numeru telefonu pozwalającego na szybki kontakt organizatorów z rodzicem lub opiekunem
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasady utrzymywania dystansu
  – co najmniej 2 metry odstępu oraz przestrzegania zasad higieny i obowiązku dezynfekcji rąk.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby przebywające poza wyznaczonym do zajęć terenem pasażu.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka – uczestnika zajęć oraz wizerunku opiekuna zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii i materiałów filmowych w publikacjach na portalach internetowych zarządzanych przez Organizatorów oraz Gminę Chrzanów. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.
 5. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z przygotowanym przez organizatorów programem, który zostanie udostępniony na stronach internetowych Organizatorów, facebooku oraz na plakatach umieszczonych w przestrzeni miejskiej.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany  programu zajęć.
 7. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców lub opiekunów prawnych niniejszego regulaminu.
 8. Szczegóły dot. zajęć sportowych – na stronach internetowych organizatorów: https://basen.chrzanow.pl/ oraz pmos-chrzanow.pl

 

ZAMKNIJ
Skip to content