Strona Główna > TELEWIZJA > Reklama w Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej
Reklama planszowa: 
produkcja (z dostarczonych materiałów fotograficznych i tekstowych)75zł
produkcja (obróbka wraz z wykonaniem zdjęcia i stworzeniem tekstu) 200 zł
jedna emisja do 30 sek.100 zł
Film promocyjno-reportażowy (30 sek.) : 
produkcja (dokumentacja, nagranie, montaż, kolaudacja)od 1000 zł*
jedna emisja (do 30 sek.)150 zł
Rejestracja uroczystości, imprez,spotkań (bez montażu): 
czas do 60 minut500 zł
czas do 120 minut800 zł
nagranie materiału na płytę CD/DVD10 zł

* ostateczna cena uzgadniania jest z klientem po sporządzeniu dokumentacji

ZAMKNIJ
Skip to content