Strona Główna > TELEWIZJA > Reklama w Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej
Reklama planszowa:  
a) produkcja (z dostarczonych materiałów fotograficznych i tekstowych) 75zł
b) produkcja (obróbka wraz z wykonaniem zdjęcia i stworzeniem tekstu)  200 zł
c) jeden cykl emisyjny (od piątku od godz. 17:00 do wtorku do godz 8:00. W zależności od długości programu ChTvL .Jest to jedna emisja na godzinę lub jedna emisja na 2 godziny – 88 lub 44 emisje). 250 zł
Film promocyjno-reportażowy (30 sek.) :  
a) produkcja (dokumentacja, nagranie, montaż, kolaudacja) od 1000 zł*
b) jeden cykl emisyjny (od piątku od godz. 17:00 do wtorku do godz. 8:00. W zależności od długości programu ChTvL jest to jedna emisja emisja na godzinę lub jedna emisja na 2 godziny – 88 lub 44 emisje) 500 zł
Rejestracja uroczystości, imprez,spotkań (bez montażu):  
czas do 60 minut 500 zł
czas do 120 minut 800 zł
nagranie materiału na płytę CD/DVD 10 zł
Udostępnienie / sprzedaz materiału filmowego / fotograficznego
* ostateczna cena uzgadniana po ustaleniu szczegółowego zakresu usługi
od 100 zł*
ZAMKNIJ
Skip to content