Strona Główna > SEKCJE > ŻABY chór męski

Instruktor: Andrzej Sapiński – muzyk, dyrygent

Terminy zajęć: poniedziałek godz. 17:30 – 19:00, środa godz. 17:30 – 19:00

Chór Męski ŻABY powstał w Chrzanowie w listopadzie 1916 r. Jego założycielami była grupa profesorów i uczniów miejskiego Gimnazjum oraz członków ówczesnego Związku Młodzieży Rękodzielniczej miasta Chrzanowa. Celem założenia zespołu była chęć ożywienia życia kulturalnego w Chrzanowie w zakresie popularyzowania zbiorowego śpiewu pieśni patriotycznych wśród dorosłych, młodzieży szkolnej i robotniczej. Chór Żaby w okresie swoich 100 lat istnienia stworzył ważną część historii Chrzanowa pisaną śpiewem. Nieustannie krzewiąc polską i europejską pieśń chóralną, brał udział w licznych turniejach i przeglądach pieśni chóralnej. Uświetniał swoim śpiewem ważniejsze uroczystości gminne i państwowe oraz religijne. Chór prezentuje duży repertuar pieśni patriotycznych, żołnierskich, ludowych, klasycznych, a także sakralnych, zwłaszcza kolęd.

ZAMKNIJ
Skip to content