Strona Główna > SEKCJE > KLUB MODELARSTWA LOTNICZEGO

Instruktor: Jerzy Włodarczyk – modelarz, trener kadry narodowej juniorów w kategorii modeli z napędem silnikowym

Terminy zajęć: poniedziałek, środa, piątek godz. 17:00 – 20:00

Klub modelarstwa lotniczego jest sekcją Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Istnieje nieprzerwanie od 1975 r. Głównym celem modelarni, będącej pracownią politechniczną jest krzewienie kultury technicznej. Uczestnikami zajęć są zarówno ludzie bardzo młodzi, dolną granicą wieku jest 12 lat, jak i dorośli. Modelarze uczą się rozwiązywania takich zagadnień jak: prawidłowa organizacja pracy, odpowiedni dobór technologii, właściwa logistyka. Bardziej zaawansowani budują własne konstrukcje, wykorzystując wiedzę i umiejętności pozyskane wcześniej. Używają komputerowych systemów wspierających projektowanie, maszyn i obrabiarek, w które wyposażona jest pracownia. Osobnym, ale bardzo ważnym aspektem jest uczestniczenie w rywalizacji sportowej. W obecnej dobie, gdy życie, zwłaszcza młodych ludzi, bardzo często „przenosi” się do internetu, trudno przekonać kogoś do pracy żmudnej, konsekwentnej, jeżeli nie ma określonego wyraźnie celu. Tym celem dla nas jest start w zawodach. Modele budujemy właśnie po to, by startować i wygrywać. Rywalizacja sportowa wspaniale kształtuje charaktery młodych ludzi. Uczy pracy w zespole, przestrzegania zasad i regulaminów, szacunku dla przeciwników, wiary we własne siły, koleżeństwa, przełamywania przeciwności, ale również zrozumienia dla słabości własnych i cudzych. W gronie byłych, jak i obecnych członków Klubu jest wielu Mistrzów Polski, a ponieważ startujemy również w Reprezentacji Polski mamy wśród nas również Mistrzów Świata i Europy. Większość modelarzy, gdy dorasta, to ludzie ukształtowani, wiedzący co chcą robić w życiu. Zazwyczaj kończą studia inżynierskie. Zajęcia w modelarni nauczyły ich rozwiązywania problemów, a start w zawodach uformował charaktery, tworząc wartościowych ludzi.

ZAMKNIJ
Skip to content