Strona Główna > SEKCJE > Grupa Twórcza CUMULUS

Instruktor: Jolanta Kupiec 

Terminy spotkań: piątek  (według harmonogramu grupy): 17:00 – 20:00

Grupa powstała w 1983 r. z inicjatywy Heleny Chłopek, Lucyny Szubel, Mirosława Janika i Bogusława Zakordońca. Patronat nad grupą objął Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Obok ludzi pióra znaleźli się w grupie  malarze, rzeźbiarze, muzycy, recytatorzy i sporo młodych ludzi zafascynowanych teatrem małych form. Ilość członków i czynnych sympatyków była i jest zmienna. Płynność ta dotyczy przede wszystkim młodzieży, która kończąc szkołę średnią podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Ale jest grupa ludzi, będących w grupie  przez całe prawie trzydzieści  lata. Cumulus współpracuje z wieloma innymi grupami twórczymi, działającymi w pobliskich miastach np.: w Sławkowie – Stara Karczma, w Bolesławiu z grupą przy MOK, w Żywcu  z grupą literacką Gronie, w Krakowie – z Rydlówką i Teatrem Promocji Poezji. Grupa nawiązała współpracę z prasą lokalną i regionalną m.in.: „Echo” w Chełmku, „Alchemik”  w Alwerni, w kolejnych latach z „Kroniką Chrzanowską”, „Przełomem”, „Kreatorem”, „Gazetą Krakowską”, „Dziennikiem Zachodnim”. Współpracuje  również  z prasą ogólnopolską z takimi tytułami jak: „Życie Literackie”, „Radar”, „Wieści”, „Gromada Rolnik Polski”, „Tak i Nie”, Ogólnopolski Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Radostowa” ze Starachowic, Ogólnopolski Miesięcznik Literacki „Akant” z Bydgoszczy. Grupa podjęła także współpracę ze szkołami na terenie miasta, gminy i powiatu oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w rejonie m.in.: Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, Muzeum, czy z chórami: ”Żaby” i „Canzona”. Mając na uwadze nieustanne doskonalenie umiejętności literackich – grupa organizuje  warsztaty literackie i spotkania autorskie ze znanymi twórcami.  Gościli u nas m.in.: prof. Bogusław Żurakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Węgrzyniak, prof. Edmund Rosner  – Uniwersytet Śląski, red. Maciej Szczawiński – Polskie Radio Katowice, Tadeusz Śliwiak,  Feliks Netz, Tadeusz Kijonka,  Renata Zwoźniakowa red. „Gościa Niedzielnego”, Jerzy Piątkowski, Adam Ziemianin, Józef Baran,  Stanisław Gola, Juliusz Wątroba, Mieczysław Stanclik.

Głównymi celami  działania Grupy jest rozbudzanie potrzeby obcowania z literaturą i poezją wśród mieszkańców całego regionu, wyzwalanie aktywności i inspiracji twórczej, budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Grupa prowadzi ciągłą i aktywną działalność  literacką,  opiekuje  się uzdolnioną poetycko młodzieżą, prowadzi warsztaty literackie, spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, spotkania chrzanowskich poetów z dziećmi i młodzieżą w placówkach kulturalnych czy oświatowych na terenie Ziemi Chrzanowskiej.

ZAMKNIJ
Skip to content