Strona Główna > KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie jest samorządową instytucją kultury gminy Chrzanów, która prowadzi szeroką działalność w zakresie edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Organizujemy imprezy estradowe i plenerowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wystawy, konkursy, warsztaty, plenery malarskie, przeglądy i festiwale. Ważnym obszarem działalności instytucji są przedsięwzięcia mające na celu ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przybliżające mieszkańcom korzenie kultury ich regionu.

Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury, agencjami artystycznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami oświatowymi i naukowymi. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, chętnie podejmując współpracę przy realizacji nowatorskich przedsięwzięć artystycznych.

ZAMKNIJ
Skip to content