imieniny: Ildefonsa, Rajmunda. 23 stycznia 2020
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Plener malarski: Chrzanowskie impresje XII

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza twórców malarzy profesjonalnych oraz absolwentów szkół artystycznych do udziału w plenerze malarskim pt. "Chrzanowskie Impresje XII", który odbędzie się w dniach 3-4 maja 2013.Tematyka pleneru: RYNEK CHRZANOWSKI
Techniki: olej, akryl.
 

Organizator zapewnia uczestnikom materiały plastyczne /2 podobrazia, farby olejne i akrylowe wg zapotrzebowania, zakwaterowanie dla twórców zamieszkałych poza powiatem chrzanowskim. Organizator nie zapewnia posiłków. Prace powstałe w czasie pleneru prezentowane będą  na wystawie poplenerowej w Galerii Na Styku w MOKSiR. Otwarcie  wystawy odbędzie  się podczas Dni Chrzanowa 2013 /czerwiec/. Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia organizatorowi przynajmniej jednej pracy, organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i dysponowania powstałymi podczas pleneru obrazami. Wszystkie prace zostaną zamieszczone w kolorowym katalogu wydanym przez MOKSiR Chrzanów. Termin zgłoszenia  do 24 kwietnia 2013 r. Dla twórców nie korzystających z noclegu możliwość odebrania materiałów plastycznych od dnia 29.04.2013 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. O udziale w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin składania prac w przypadku nie ukończenia ich w trakcie trwania pleneru upływa 20.05.2013r.


Bliższych informacji udziela: Renata Bartula
MOKSiR Chrzanów ul. Broniewskiego 4
tel.326233086 wew.75 www.moksir.chrzanow.pl
e-mail:moksir-chrzanow@wp.pl, renata-bartula@wp.pl

                                        Serdecznie zapraszamy

 KARTA ZGŁOSZENIA


1. IMIĘ I NAZWISKO TWÓRCY ______________________________

___________2. ADRES I TELEFON KONTAKTOWY___________________________________3.RODZAJ TECHNIKI, POTRZEBY MATERIAŁOWE_______________________


_____________________________________________________________________
4. NIE WNOSZĘ ZASTRZEŻEŃ DO REGULAMINU I WYRAŻAM ZGODĘ NA POZOSTAWIENIE JEDNEJ PRACY I DOWOLNE DYSPONOWANIE NIĄ PRZEZ ORGANIZATORA


                                                                                _____________________
                                                                                           Data i podpispowrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl