imieniny: Bernarda, Kaliksta. 14 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Wystawa tkaniny w Galerii Na Piętrze

W piątek 8 marca o godz. 18.00  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz studenci, doktoranci i pedagodzy Pracowni Tkaniny ASP w Krakowie zapraszają do Galerii Na Piętrze na wernisaż wystawy tkaniny.


W latach 60. i 70. ubiegłego wieku miały miejsce najbardziej radykalne przeobrażenia w dziedzinie Tkaniny Artystycznej, później coraz częściej nazywanej Tkaniną Unikatową czy też Sztuką Włókna (Fibrę Art).
Tkanina awansowała z roli czysto użytkowej - dekoracyjnej i przyściennej. Jej nowy byt związany z trzecim wymiarem uruchomił całe bogactwo środków wyrazu jakie „drzemały" w różnorakim tworzywie włóknistym - materii miękkiej.
Swoje szczególne miejsce pośród sztuk wyzwolonych Tkanina Unikatowa zawdzięcza nowatorskim realizacjom polskich twórców, takich jak Magdalena Abakanowicz, Wojciech Sadley czy Jolanta Owidzka. Indywidualny sposób kształtowania materii i szczególna poetyka powstających wówczas dzieł ukształtowały „fenomen polskiej szkoły tkaniny". Dzięki temu wielu polskich artystów znalazło się w czołówce światowej awangardy, która zapoczątkowała zasadnicze przemiany w postrzeganiu tej dyscypliny sztuk plastycznych.

Pracownia Tkaniny Artystycznej przy Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych działa od wczesnych lat 50. XX wieku, chociaż jej historia sięga do czasu tuż powojennego, a dokładnie - 1946 roku. Stefan Gałkowski, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a później profesor, stworzył wówczas Pracownię Tkactwa Ręcznego, tkanin figuralnych, gobelinu i kilimu na Wydziale Wzornictwa Włókienniczego w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie.
Ten znany i ceniony na świecie artysta - twórca monumentalnych tematycznych gobelinów - kierował Katedrą Tkaniny Artystycznej przy Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie do 1981 roku, kiedy obowiązki kierownicze przejął prof. Ryszard Kwiecień. Wtedy też zaczęła się moja przygoda z dydaktyką artystyczną.

Zmieniały się czasy a wraz z nimi sztuka. Nowy zespół pedagogów - artystów obejmujący Pracownię Tkaniny Artystycznej w naturalny sposób decydował o radykalnych zmianach programu, a także metody pracy ze studentami. Plan pracy był prosty: dla każdego studenta program indywidualny. Poza tym - mniej czystego rzemiosła a więcej kreatywnego myślenia. Rozpoznanie specyficznych właściwości różnorakiej materii tkackiej i jednocześnie poszukiwanie nowych środków wyrazu poprzez działania eksperymentalne w nowych technikach i tworzywach. Celem nauczania było świadome budowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej.

Kierując Pracownią Tkaniny Artystycznej od 2000 roku, w dużej mierze kontynuuję program nauczania sformułowany w 1981 roku. Wszelka materia jednak źle toleruje zbyt długo trwającą stagnację, tak więc i ta tkacka powinna być stale „w ruchu ". Dlatego wprowadzam do procesu edukacji artystycznej wciąż nowe zagadnienia i techniki, które studenci mają szansę poznać podczas warsztatów twórczych. Różnorodne wyzwania artystyczne prowokują do podejmowania często ryzykownych, lecz ambitnych zadań. A wszystko „na miarę" czasów i przede wszystkim talentu studenta.
Magia materii miękkiej, kreatywny potencjał tworzywa, tajemnice i rygory rzemiosła, a jednocześnie wolność twórcza, to tylko niektóre elementy pracy, które skłaniają studenta, młodego artystę - eksperymentatora - odkrywcę do wyboru Pracowni Tkaniny jako miejsca artystycznego rozwoju. Pracownia otwarta jest dla studentów wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzone są także zajęcia dla słuchaczy studiów doktoranckich.

Na wystawie obecne sągłównie prace wyróżniających się studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktorantów ASP w Krakowie.
Ekspozycja prezentująca Pracownię Tkaniny Artystycznej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie powstała z inicjatywy studentki Katarzyny Skuczyńskiej, która też przejęła główny ciężar prac organizacyjnych, za co składam Jej serdeczne podziękowania.

Mam nadzieję, że eksponowane prace pogłębią wiedzę o Tkaninie Artystycznej i ukażą aktualną kondycję Sztuki Włókna w jej krakowskim nurcie, a pokaz ten spotka się z życzliwym przyjęciem publiczności i stanie się ważnym wydarzeniem artystycznym miasta Chrzanowa w 2013 roku.
prof. Lilia Kulka,
Kierownik Pracowni Tkaniny Artystycznej w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl