imieniny: Renaty, Witolda. 12 listopada 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI - O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza XXVII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS POETYCKI „O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA”. Termin nadsyłania prac mija 30 marca.CELE   KONKURSU:
1.    Wyzwalanie aktywności twórczej – szczególnie wśród dzieci , młodzieży i promocja tej działalności poza szkołą, gminą i powiatem.
2.    Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej w amatorskich środowiskach literackich.
3.    Integracja i partnerstwo w komunikowaniu się dzieci, młodzieży, nauczycieli  i dorosłych oraz  wspólna, systematyczna wymiana doświadczeń i pomysłów.
4.    Poznawanie tradycji i obyczajów regionalnych.
5.    Nabywanie umiejętności sprawnego przygotowania materiałów na konkursy.
6.    Nauka porozumiewania się i wspólnego promowania tzw. „Małych Ojczyzn”.

ZAŁOŻENIA  REGULAMINOWE
1.    W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz  poeci będący członkami związków twórczych.
2.    Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:          
I kategoria – wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską   
II kategoria – wiersze o tematyce dowolnej.
3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów 1 do 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagrodzonych w innych konkursach,  w 4 egzemplarzach maszynopisu. Wiersze należy podpisać godłem. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co utwory godłem oraz numer kategorii tematycznej, zawierającą kartkę z imieniem, nazwiskiem dokładnym adresem autora, ewentualnie numerem telefonu.
4.    Każdy z autorów może uczestniczyć w dwóch kategoriach, lecz po jednym zestawie wierszy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu z danej kategorii przez tego samego autora, podpisującego wiersze różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
5.    Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież do lat 17. Dlatego też uczestnicy konkursu poniżej 17 roku życia winni na dołączonej kopercie ( z godłem i numerem kategorii tematycznej ) napisać również swój wiek. Jury przyjmie oddzielne kryteria oceny wierszy najmłodszych twórców.
6.    Termin nadsyłania utworów mija z dniem 30  marca 2013 r.
7.    Zgłoszone na konkurs prace oceni profesjonalne jury, którego skład podamy   w późniejszym terminie.
8.    Przewiduje się:  w kategorii I : nagrodę pieniężną  -    700,-zł    w kategorii II - trzy nagrody pieniężne podstawowe:  I nagroda 700,-zł, II   nagroda 500,-zł, III nagroda 400,-zł  i trzy wyróżnienia po 300,-zł
oraz wyróżnienia promocyjne dla najmłodszych twórców.
9.    Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
10.    Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „BIESIADY POETYCKIEJ”  18 maja 2013 r.,  o czym laureaci i zaproszeni goście zostaną powiadomieni. Organizatorzy  nie   będą  wysyłać  nagród rzeczowych  pocztą.
11.    Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikowaniem.
12.    Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
Prace należy nadsyłać na adres:                                                
                    MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI                                            
                            Grupa Twórcza „Cumulus”
                    32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
                         / z dopiskiem „Herb Grodu”/

 
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl