imieniny: Łukasza, Jana. 18 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Prac Rękodzieła Artystycznego

17 listopada zapraszamy na Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Prac Rękodzieła Artystycznego. Sala teatralna MOKSiR, godz. 9.30.
Regulamin
Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Prac Rękodzieła Artystycznego

17.11.2012, godz. 9.30

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Klub Seniora „Pod Trójką".

II. Miejsce:
Sala teatralna, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4

III. Cel Przeglądu:
- popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej - śpiewaczej, poetyckiej, teatralnej i obrzędowej wśród dorosłych,

- ochrona i kultywacja miejscowej gwary, przekazywanie tradycji i obyczajów regionalnych,

- odnajdywanie nielicznych już gawędziarzy opowiadających zasłyszane opowieści o ciekawych miejscach i zdarzeniach w ich okolicach,

- prezentacja wyrobów rękodzielniczych.

 

IV. Uczestnictwo:
1. Przegląd kierowany jest do osób dorosłych, działających indywidualnie lub skupionych w różnego rodzaju grupach, sekcjach czy kołach zainteresowań.

2. Czas prezentacji zespołu lub uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć 10 minut. Nie przestrzeganie czasu jest równoznaczne z dyskwalifikacją wykonawcy.

3 .Termin zgłoszeń i dostarczania prac plastycznych do organizatora mija z dniem 9 listopada 2012.

4. Prezentowane prace artystyczne będą do odbioru bezpośrednio po przeglądzie.

5. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

Karta uczestnictwa w załączniku.

 
52 KB
   regulamin_i_karta_uczestnictwa.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl