imieniny: Jadwigi, Teresy. 15 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Świąteczne konkursy plastyczne!

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza trzy konkursy plastyczne - "Bożonarodzeniowy", "Chrzanowskie Mikołaje" oraz "Wszyscy jesteśmy aniołami". Rozstrzygnięcie konkursów w grudniu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami.Konkurs Bożonarodzeniowy

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wspólnie z Chrzanowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym organizuje coroczny konkurs o zasięgu miejsko - gminnym i wystawę pokonkursową związaną z tradycjami i obrzędami naszego regionu - Krakowiaków Zachodnich.
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju twórczości, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową wśród najmłodszych, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych.

„Pająki jako tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe"
„Tradycyjne Bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe - łańcuchy"

Tematyka:
Tradycyjne pajączki jako ozdoba bożonarodzeniowa na terenie Ziemi Chrzanowskiej z wykorzystaniem w kompozycji „łańcuchów", „światów", „rozetek", „jeżyków" ozdoby choinkowe winny tworzyć komplet kilkunastu ozdób z jednorodnego materiału, łańcuch o długości min. 6 m z wykorzystaniem słomy, bibuły, koralików, papieru kolorowego.

Warunki udziału:
Każdy uczestnik może przedstawić pracę wykonaną z tradycyjnych materiałów: papieru, bibuły, słomy, opłatka, „złotka". W poszczególnych kategoriach ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.


„Maski karnawałowe i obrzędowe, rekwizyty kolędnicze"

Tematyka:
Maski karnawałowe i obrzędowe z okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Zapustów, np. śmierci, Żyda, diabła, rekwizyty kolędnicze, np. gwiazdy, stroje kolędnicze.

Warunki udziału:
Każdy uczestnik może przedstawić pracę wykonaną techniką dowolną z zachowaniem charakteru maski, rekwizyty zgodne z tradycją. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.

Informacja dotycząca konkursów

Wiek uczestników:
I kat. - szkoły podstawowe
II kat. - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
III kat. - dorośli

Termin i miejsce składania prac: do 07.12.2012 r. - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, pokój nr 34 lub w Informacji.

Opis prac: autor, wiek, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel prowadzący.

Postanowienia końcowe: Prace nie spełniające wymogu regulaminowego nie będą brane pod uwagę, werdykt Jury (plastyk, etnograf, członek ChSF) jest ostateczny i niepodważalny. O wyniku konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefoniczne. Wszystkie prace nagrodzone eksponowane będą na wystawie. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Wigilii na Chrzanowskim Rynku. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i zostaną włączone do zbiorów muzealnych.

 
 
„CHRZANOWSKIE MIKOŁAJE"
konkurs na rzeźbę

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza jednoetapowy otwarty konkurs na wykonanie oryginalnej i ciekawej rzeźby przestrzennej z gliny przedstawiającej postać św.Mikołaja.
Na prace konkursowe czekamy do 3 grudnia br. Najciekawsze prace zostaną wypalone w piecu węgierskim 6 grudnia 2012 na Placu Tysiąclecia.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie zerówek
- dzieci i młodzież szkół podstawowych, klas I-VI
- młodzież szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
- dorośli

Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przewidziano nagrodę specjalną.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w MOKSiR Chrzanów w Galerii „Na Styku".
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy 15 grudnia o godz.15.00.
Zwycięskie prace będą prezentowane na widokówkach i materiałach promocyjnych miasta Chrzanowa.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni oraz zgłoszeni przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia.
2.Wielkość rzeźby dowolna, materiał - masa szamotowa drobna do 0,2 mm (dostępna w sklepach plastycznych)
3.Do pracy należy dołączyć dane autora pracy: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek.
4.Prace można składać w Domu Kultury osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ,ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów
5.Termin składania prac do 3 grudnia 2012 r.
6.Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik Konkursu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
2.Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.


WARSZTATY CERAMICZNE

W związku z organizowanym konkursem Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie organizuje warsztaty lepienia w glinie 6 listopada 2012 r. o godz. 9.00 i 17.00 (pracownia plastyczna MOKSiR). Organizator zapewnia materiał. Uczestnik w dniu warsztatów musi posiadać projekt postaci św. Mikołaja, którą będzie rzeźbił. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października - tel. 32 623 30 86 wew.53 lub 75. Najciekawsze prace zostaną wypalone w piecu węgierskim 6 grudnia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.„WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI"
konkurs plastyczny

POSTANOWIENIA OGÓLNE OTWARTEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
2. Celem konkursu jest pobudzanie i promocja twórczej aktywności oraz zwrócenie uwagi na miejsce
i rolę aniołów w kulturze, sztuce i literaturze.
3. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie zerówek
- dzieci i młodzież szkół podstawowych, klas I-VI
- młodzież szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
- dorośli
4. Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przewidziano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w MOKSiR Chrzanów.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22 grudnia 2012 na Rynku Chrzanowskim podczas „Wigilii przy szopce"

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni oraz zgłoszeni przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia.
2. Format prac A3, technika prac dowolna z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów plastycznych.
3.Pracę należy opisać na odwrocie podając dane autora pracy: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek.
4. Prace składane przez szkoły, przedszkola, kluby i inne podmioty należy dodatkowo na ich odwrocie uzupełnić pieczątką firmową i podać klasę lub grupę oraz imię i nazwisko opiekuna.
5. Prace można składać w Domu Kultury osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ,ul. Broniewskiego, 4 32-500 Chrzanów
6. Termin składania prac do 10 grudnia 2012 r.
7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac .
2. Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
3.Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy!

58 KB
   chrzanowskie_mikolajeregulamin_konkursu.pdf


56 KB
   wszyscy_jestesmy_aniolami__regulamin_konkursu.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl