imieniny: Marcina Rafała. 24 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Regulamin przeglądu chórów już dostępny!

VIII Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów Chóralnych odbędzie się 21.10.2012 o godz. 12.45 w sali teatralnej MOKSiR. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.REGULAMIN

I. Organizatorzy:

Urząd Miejski w Chrzanowie
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Okręg Nadwiślański O/Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Chrzanowie

II. Założenia programowe:

1. VIII Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów Chóralnych odbędzie się 21.10.2012
o godz. 12.45 w sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.
2. W Przeglądzie mogą brać udział amatorskie chóry młodzieżowe i dorosłe.
3. Celem Przeglądu jest popularyzacja pieśni chóralnej, prezentacja dorobku chórów, mobilizacja zespołów do szlachetnego współzawodnictwa oraz zachęta dla słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zespołach chóralnych.
4. Przyjazd zespołów planowany jest w godz. 11.30 - 12.00.
5. Losowanie kolejności występów poszczególnych zespołów odbędzie się w dniu Przeglądu o godz. 12.30.
6. Przegląd rozpocznie się o godz. 12.45 wykładem prof. Iwony Wiśniewskiej - Salamon pt. „Oddech motorem życia, czyli powrót do natury" - sala teatralna MOKSiR.
7. W ramach VIII Wielopokoleniowego Przeglądu Zespołów Chóralnych każdy zespół zaprezentuje maksymalnie 10 - minutowy program złożony z dowolnych, zróżnicowanych pod względem charakteru utworów, w tym jeden utwór kompozytora polskiego, wykonywanych
a capella. Nieprzestrzeganie czasu występu równa się dyskwalifikacji zespołu.
8. Występ zespołów będzie oceniało Jury powołane przez Organizatorów, a jego decyzje uwzględniające poziom artystyczny zespołów będą podstawą do przyznania wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli oraz nagrody głównej GRAND PRIX, w wysokości 1 000,00 zł.
9. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę następujące kryteria: intonację, dykcję, frazę, ekspresję sceniczną, dobór repertuaru, emisję głosu oraz ogólny wyraz artystyczny.
10. Wszystkie zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy uczestnictwa zgodnie z decyzją Jury.
11. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
12. Po prezentacjach wszystkich zespołów chóralnych przewidziane jest spotkanie Jury z dyrygentami.
13. Udział w Przeglądzie powinien być zgłoszony na karcie zgłoszenia załączonej do Regulaminu do dnia 28.09.2012 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów.
Ze względu na konieczność wcześniejszego druku plakatów zgłoszenia po terminie nie będą uwzględnione.
14. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- po jednej kserokopii zgłoszonych utworów
- krótką informacje o zespole.
15. Ze względu na ograniczoną liczbę zespołów (maksymalnie 10) mogących wziąć udział w Przeglądzie, o ostatecznym przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do Przeglądu zespoły zostaną powiadomione pisemnie i telefonicznie.
16. Laureaci Grand Prix z ostatniego roku nie mogą uczestniczyć w Przeglądzie w roku bieżącym.

 
42 KB
   regulamin_przeglad_choralny.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl