imieniny: Bernarda, Kaliksta. 14 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


HERODY - małopolski przegląd grup kolędniczych

Zapraszamy na XIV MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH.
Wstęp wolny!  15 stycznia 2012. godz. 9.00 - parada grup na rynku i placu Tysiąclecia, 10.00 - występy grup kolędniczych - sala teatralna MOKSiR.


Tradycja kolędowania w wielu wsiach Małopolski w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku trwa nieprzerwanie od wielu lat, jednak gdzieniegdzie zmieniają się cechy dawnego "chodzenia po kolędzie", które przekształca się we współczesne widowisko teatralne.

Zwyczaje i obrzędy ludowe, wierzenia i gesty magiczne, teksty kolęd i pastorałek i składanych życzeń odchodzą w zapomnienie. W wielu wsiach w Małopolsce są jednak starsi kolędnicy, którzy mogą przekazać swoją wiedzę młodszym.

Aby zimowe obrzędy przetrwały w dawnej formie we własnym środowisku, należy dać możliwość autentycznym kolędnikom zaprezentowania się podczas organizowanych nieprzerwanie od lat 70-tych przez ośrodki i domy kultury przeglądach grup kolędniczych, na które co roku zgłasza się duża liczba zespołów.

Najciekawsze grupy o zróżnicowanej tematyce kolędy to : Herody, Draby, Szczodroki, Trzej Królowie,
Z Konikiem, Z Kozą, Z Turoniem, Z Gwiazdą, Z Dorotą, Z Rajem, Z Szopką, Pasterze - mają możliwość zaprezentowania się przed szeroką publicznością na scenie podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych pod nazwą "HERODY".

Wyłonieni przez jury laureaci wszystkich uczestniczyć będą w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej i Przeglądzie"Pastuszkowe kolędowanie" w Podegrodziu.
W Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych komisja złożona z etnografów powołana przez MOKSiR,
kierując się ustalonymi kryteriami przyzna nagrody dla najciekawszych grup.
Nagrody ufundowane są przez MOKSiR.

Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymują dyplomy za kultywowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych.

Powracając do założeń regulaminowych w przeglądzie mogą brać udział autentyczne grupy chłopców lub mężczyzn, którzy chodzą po domach z kolędą.
Natomiast zespoły, które występują jedynie na scenie oraz JASEŁKA wywodzące się z tradycji teatralnych nie mogą uczestniczyć w przeglądzie, tylko w imprezie towarzyszącej.

Grupy biorące udział w przeglądzie winny przedstawić znane we własnej wsi od dawien dawna tradycyjne widowiska kolędnicze jak : HERODY, PASTERZE, Z TURONIEM, Z SZOPKĄ
- czas występu ogranicza się do 20 min.

Małe grupy np. SZCZODROKI, Z GWIAZDĄ, Z RAJEM, które chodzą po domach śpiewając dawne, mało znane kolędy i pastorałki domowe oraz składają gospodarzowi słowne życzenia - prezentują programy do 10 min.

A oto kryteria oceny, którymi kierować się będzie jury :

  • strój
  • tradycyjność tekstów, czyli dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie
  • tradycyjność melodii - najstarsze, mało znane kolędy, pastorałki i okolędowania
  • rekwizyty i maski wykonane wg dawnych wzorów z tradycyjnych materiałów
  • charakterystyczna prezentacja każdej postaci z grupy kolędniczej
  • w sposobie poruszania się, w śpiewie i mowie.

 

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Honorowy patronat nad Przeglądem objął Burmistrz Miasta Chrzanowa24 KB
   herody_karta_zgloszenia.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl