imieniny: Filipa, Korduli. 22 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Ogłoszenie o zbiórce publicznej

Komitet organizacyjny GRAMY I POMAGAMY informuje, że zbiórka publiczna w dniach 3-5 czerwca 2011 na terenie gminy Chrzanów odbyła się zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Chrzanowa nr WSS.5022-12/11 z dnia 30 maja 2011 roku.
Zbiórka przeprowadzona była w następującej formie:

- zbieranie ofiar w gotówce do zamkniętych puszek kwestarskich, opieczętowanych i pobieranych za pomocą rejestru wydań i zwrotów

- sprzedaż balonów w cenie co najmniej 1 zł za sztukę, do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych.

Zbiórkę przeprowadzał Komitet Organizacyjny i wolontariusze /pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz harcerze Związku Harcerstwa Polskiego w Chrzanowie/. Wszystkie osoby kwestujące posiadały odpowiednie imienne identyfikatory.

W dniach od 3 do 5 czerwca puszki były wydawane i zbierane wg rejestru wydań i zwrotów puszek i zamykane w kasie pancernej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4. Skarbony stacjonarne były codziennie zabezpieczane w pomieszczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Nad bezpieczeństwem puszek i skarbon stacjonarnych pieczę trzymał przewodniczący Komitetu organizacyjnego - Jolanta Kupiec. Po zakończeniu kwesty, 5 czerwca, zawartość puszki zostały otwarte w obecności Komisji, w której skład wchodzili:

Jolanta Kupiec - przewodnicząca komitetu organizacyjnego GRAMY I POMAGAMY, Wojciech Marzec - zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego GRAMY I POMAGAMY, Bogumiła Waszewska - członek komitetu organizacyjnego GRAMY I POMAGAMY, Aneta Leśniakiewicz - wolontariusz.

Zawartość puszek została trzykrotnie przeliczona. Uzyskano kwotę - 2.637,13 zł /słownie: dwa tysiące sześćsettrzydzieścisiedem złotych i 13/100/. Zgodnie z raportem finansowym od podanej kwoty odliczono koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej /zakup balonów i opłata skarbowa/, czyli kwotę 1.627,30 zł wpłacono do kasy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, pozostała kwota tj. 1.009,83 zł została wpłacona na konto klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni przelewem bankowym.

Komitet Organizacyjny GRAMY I POMAGAMY stwierdza, że zbiórka publiczna była przeprowadzona prawidłowo.

 

 

 

 
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl