imieniny: Bernarda, Kaliksta. 14 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Konkurs poetycko - literacki pt. „Moje pielgrzymowanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim, którego celem jest opisanie wydarzeń, przeżyć duchowych, refleksji oraz emocji związanych z udziałem mieszkańców Ziemi Chrzanowskiej w spotkaniach i pielgrzymkach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Termin nadsyłania prac - 30 kwietnia 2011r. Nagroda główna: wyjazd do Brukseli z osobą towarzyszącą.REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe.
 • Jeden autor może nadesłać tylko 1 pracę prozatorską do 2 stron sformatowanego tekstu (28-34 wiersze na jednej stronie) lub 1 zestaw wierszy (1 - 3 wierszy).
 • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace amatorskie, nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
 • Prace należy dostarczyć w 4 egzemplarzach na adres organizatorów.

 

 • Do pracy pisemnej (maszynopis, wydruk lub czytelny rękopis) można dołączyć jej treść w formie elektronicznej lub przesłać na adres: promocja@mbp.chrzanow.pl
 • Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w maju 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Informacja o organizowanym konkursie i jego rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia www.spkmp.cba.pl lub www.potaczalo.pl oraz MBP www.mbp.chrzanow.pl, Tygodnika „Przełom" www.przelom.pl.

Osoby biorące udział w konkursie otrzymają listowne zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Prace można przekazywać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
 • Miejska Biblioteka Publiczna, Dział Informacji Bibliograficznej, Regionalnej i Promocji Biblioteki,ul. Broniewskiego 10 c, 32-500 Chrzanów
 • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie – Grupa Twórcza „Cumulus” ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów z dopiskiem: Konkurs Literacki „Moje pielgrzymowanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”

Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon, adres e-mailowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu  wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.  Nr 101 poz. 926).

W przypadku młodzieży uczącej się lub studiującej należy podać nazwę szkoły.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez organizatorów Jury, którego skład  zostanie podany w późniejszym terminie.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac lub ich fragmentów  do publikacji  bez honorarium m.in. w prasie, na stronie internetowej Stowarzyszenia www.spkmp.cba.pl lub www.potaczalo.pl   oraz  MBP www.mbp.chrzanow.pl Tygodnika „Przełom” – www.przelom.pl

Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednej pracy  z danej kategorii przez tego samego autora, podpisującego wiersze różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów!

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
 • Renata Hejmo – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł dobroci” tel.608 47 68 12, e-mail: renatahejmo@wp.pl
 • Olga Nowicka - Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, tel. (032)  763 27 55  e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl lub olganowicka@mbp.chrzanow.pl

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl