imieniny: Jadwigi, Teresy. 15 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


HERODY - Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych

Tradycja kolędowania w wielu wsiach Małopolski w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku trwa nieprzerwanie od wielu lat, jednak gdzieniegdzie zmieniają się cechy dawnego "chodzenia po kolędzie", które przekształca się we współczesne widowisko teatralne. 16 stycznia 2011r. - zapraszamy - wstęp wolny! W programie:

10.45 - wyjście zespołów na Plac Tysiąclecia
10.50 - Parada Grup Kolędniczych na Placu Tysiąclecia
12.00 - Występy konkursowe - sala teatralna MOKSiR
16.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Zwyczaje i obrzędy ludowe, wierzenia i gesty magiczne, teksty kolęd i pastorałek i składanych życzeń odchodzą w zapomnienie. W wielu wsiach w Małopolsce są jednak starsi kolędnicy, którzy mogą przekazać swoją wiedzę młodszym.

Aby zimowe obrzędy przetrwały w dawnej formie we własnym środowisku, należy dać możliwość autentycznym kolędnikom zaprezentowania się podczas organizowanych nieprzerwanie od lat 70-tych przez ośrodki i domy kultury przeglądach grup kolędniczych, na które co roku zgłasza się duża liczba zespołów.
Najciekawsze grupy o zróżnicowanej tematyce kolędy to : Herody, Draby, Szczodroki, Trzej Królowie,
Z Konikiem, Z Kozą, Z Turoniem, Z Gwiazdą, Z Dorotą, Z Rajem, Z Szopką, Pasterze - mają możliwość zaprezentowania się przed szeroką publicznością na scenie podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych pod nazwą "HERODY".
Wyłonieni przez jury laureaci wszystkich uczestniczyć będą w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej i Przeglądzie"Pastuszkowe kolędowanie" w Podegrodziu.

W Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych komisja złożona z etnografów powołana przez MOKSiR,
kierując się ustalonymi kryteriami przyzna nagrody dla najciekawszych grup.
Nagrody ufundowane są przez MOKSiR.

Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymują dyplomy za kultywowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych.
Grupy biorące udział w przeglądzie winny przedstawić znane we własnej wsi od dawien dawna tradycyjne widowiska kolędnicze jak : HERODY, PASTERZE, Z TURONIEM, Z SZOPKĄ
- czas występu ogranicza się do 20 min.

Małe grupy np. SZCZODROKI, Z GWIAZDĄ, Z RAJEM, które chodzą po domach śpiewając dawne, mało znane kolędy i pastorałki domowe oraz składają gospodarzowi słowne życzenia -
prezentują programy do 10 min.

kryteria oceny :

  • tradycyjność tekstów, czyli dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie
  • tradycyjność melodii - najstarsze, mało znane kolędy, pastorałki i okolędowania
  • strój , rekwizyty i maski wykonane wg dawnych wzorów z tradycyjnych materiałów
  • charakterystyczna prezentacja każdej postaci z grupy kolędniczej w sposobie poruszania się,
    w śpiewie i mowie

 

 

 

powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl