imieniny: Marcina Rafała. 24 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


"Ozdoby bożonarodzeniowe" - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wspieranie rozwoju twórczości, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową wśród najmłodszych, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych naszego regionu.1. ORGANIZATORZY :
Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

2. CELE :
Celem corocznego konkursu (o zasięgu miejsko-gminnym) i wystawy pokonkursowej jest wspieranie rozwoju twórczości, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową wśród najmłodszych, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych naszego regionu- Krakowiaków Zachodnich.

3. REGULAMIN :

KATEGORIE :

"PAJĄKI JAKO TRADYCYJNE OZDOBY BOŻONARODZENIOWE"
„TRADYCYJNE BOŻONARODZENIOWE OZDOBY CHOINKOWE - ŁAŃCUCHY"

TEMATYKA:
Tradycyjne pajączki jako ozdoba bożonarodzeniowa na terenie Ziemi Chrzanowskiej z wykorzystaniem               w kompozycji "łańcuchów", "światów", „rozetek", "jeżyków" ozdoby choinkowe winny tworzyć komplet kilkunastu ozdób z jednorodnego materiału, łańcuch o długości min. 4 m z wykorzystaniem słomy, bibuły koralików, papieru kolorowego. Każdy uczestnik może przedstawić pracę wykonaną z tradycyjnych materiałów: papieru, bibuły, słomy, opłatka, "złotka". W poszczególnych kategoriach ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.

"MASKI KARNAWAŁOWE I OBRZĘDOWE , REKWIZYTY KOLĘDNICZE"
TEMATYKA:
Maski karnawałowe i obrzędowe z okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Zapustów np. śmierci, żyda, diabła, rekwizyty kolędnicze np. gwiazdy, stroje kolędnicze.

4. WARUNKI UDZIAŁU:
Każdy uczestnik może przedstawić pracę wykonaną techniką dowolną z zachowaniem charakteru maski, rekwizyty zgodne z tradycją. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.

5. WIEK UCZESTNIKÓW:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa - młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa - dorośli.

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

do 3.12.2010 - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ul. Broniewskiego 4 , pokój nr 34 OPIS PRAC: autor, wiek, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel prowadzący.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace nie spełniające wymogu regulaminowego nie będą brane pod uwagę. Werdykt jury /plastyk, etnograf, członek ChSF/ jest ostateczny i niepodważalny. O wyniku konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. Wszystkie prace nagrodzone eksponowane będą na wystawie. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Wigilii na chrzanowskim rynku . Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i zostaną włączone do zbiorów muzealnych.

 
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl