imieniny: Łukasza, Jana. 18 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów Chóralnych

Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów Chóralnych, odbędzie się 20.11.2010 o godz. 15.00 w sali teatralnej MOKSiR. Serdecznie zapraszamy.REGULAMIN
 
VI Wielopokoleniowego Przeglądu Zespołów Chóralnych
Pod patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa

 

I. Organizatorzy:

Urząd Miejski w Chrzanowie
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Okręg Nadwiślański O/Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Chrzanowie


II. Założenia programowe:

1. W Przeglądzie mogą brać udział amatorskie chóry dziecięce, młodzieżowe i dorosłe.
2. Celem Przeglądu jest popularyzacja pieśni chóralnej, prezentacja dorobku chórów,
mobilizacja zespołów do szlachetnego współzawodnictwa oraz zachęta dla słuchaczy
do wstępowania zespołów chóralnych.
3. Losowanie kolejności występów poszczególnych zespołów odbędzie się w dniu Przeglądu
o godz. 13.30.
4. W ramach VI Wielopokoleniowego Przeglądu Zespołów Chóralnych każdy zespół
zaprezentuje maksymalnie 10-minutowy program złożony z dowolnych, zróżnicowanych pod
względem charakteru utworów, w tym jeden utwór kompozytora polskiego. Nieprzestrzeganie
czasu występu równa się dyskwalifikacji zespołu.
5. Występ zespołów będzie oceniało Jury powołane przez Organizatorów, a jego decyzje
uwzględniające poziom artystyczny zespołów będą podstawą do przyznania nagrody głównej
GRAND PRIX - 2.000 zł.
6. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę następujące kryteria: intonację, dykcję, ogólny
wyraz artystyczny, frazę, ekspresję sceniczną, dobór repertuaru oraz emisję głosu.
7. Wszystkie zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy
uczestnictwa.
8. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
9. Z uwagi na trudności finansowe Organizator nie zapewnia poczęstunku, ale będzie istniała
możliwość zakupu posiłku.
10. VI Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów Chóralnych odbędzie się 20.11.2010
o godz. 15.00 w sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.
11. Po prezentacjach wszystkich zespołów chóralnych przewidziane jest spotkanie Jury
z dyrygentami.
12. Udział w Przeglądzie powinien być zgłoszony na karcie zgłoszenia załączonej
do Regulaminu do dnia 29.10.2010 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów.
Ze względu na konieczność wcześniejszego druku plakatów zgłoszenia po terminie nie będą
uwzględnione.
13. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- po jednej kserokopii zgłoszonych utworów,
- krótką informację o zespole,
- nagranie 2 utworów na nośniku CD w formacie mp3 lub waw.
14. Ze względu na ograniczoną liczbę zespołów (maksymalnie 10) mogących wziąć udział
w Przeglądzie, o ostatecznym przyjęciu zadecyduje jury na podstawie załączonych nagrań.
O zakwalifikowaniu się do Przeglądu zespoły zostaną powiadomione pisemnie i telefonicznie.


23 KB
   karta_zgloszenia__.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl