imieniny: Bernarda, Kaliksta. 14 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


ŚWIĘTOKRZYSKI GUSTAW DLA LUCYNY SZUBEL

Świętokrzyskie „Gustawy" - doroczne nagrody literackie zostały rozdane. Wśród laureatów nagród znalazła się też chrzanowska poetka -Lucyna Szubel


"Gustawy" to nagroda literacka przyznawana poetom, prozaikom i krytykom literackim przez Fundację Kultury Regionalnej „Radostowa", inspirowana postacią polskiego pisarza Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Tegoroczna gala odbyła się 8 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Preludium do „Gustawów" było rozstrzygnięcie II Konkursu Prozatorskiego im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego oraz promocja almanachu współczesnej poezji i prozy o tematyce miłosnej "Imiona miłości", w którym swoje wiersze zamieścili także poeci z Grupy Twórczej "Cumulus": Lucyna Szubel, Danuta Ewa Bomba, Bogusława Chwierut, Elżbieta Czarnecka-Mikłas, Gustaw Czerwik, Zbigniew Tomski i Antoni Dobrowolski. Publikacja ukazała się staraniem Fundacji Kultury "Radostowa". To naprawdę wielki zaszczyt zaistnieć poetycko obok znakomitych twórców z całej Polski i zza granicy, w tak pięknie wydanej książce, ubranej w bogatą, kolorową szatę graficzną.

Natomiast Kapituła Świętokrzyskich „Gustawów" z przewodniczącym ks. prof. Eligiuszem Dymowskim (Kraków) statuetki (rzeźby Patrona w brązie dłuta Lidii Sztwiertni) przyznała: Antoniemu Dąbrowskiemu ze Starachowic za całokształt dokonań twórczych i edytorskich, zwłaszcza za bibliofilsko wydany almanach „Imiona miłości"; Elżbiecie Grabosz z Warszawy (pochodzącej ze Starachowic) za uprawianą od lat ciętą satyrę polityczną i obyczajową, zwłaszcza za wydane w roku 2015 „Anegdoty medyczne"; Pawłowi Kuszczyńskiemu z Poznania za książkę krytycznoliteracką „Wartości zauważone" (Poznań 2015).

Obok wielu znanych pisarzy nagrodzono także autorkę z regionu świętokrzyskiego: Lucynę Szubel z Chrzanowa (pochodzi ze Starachowic) za nostalgiczne wiersze o rodzimym mieście „Stara" oraz regionie świętokrzyskim, rozrzucone w 20 tomikach, jakie dotychczas wydała. Dorobek to przeogromny, zwłaszcza, że pisze również prozę oraz utwory dla dzieci.
Ponadto Jolanta Kupiec, w imieniu Grupy Twórczej "Cumulus", przyjęła dyplom, za owocną współpracę z Fundacją Kultury "Radostowa" na polu kultury i literatury. Warto zaznaczyć, że Chrzanowscy poeci od lat publikują swoje teksty w miesięczniku kulturalnym "Radostowa" oraz uczestniczą w licznych warsztatach literackich związanych z wybitnymi twórcami ziemi świętokrzyskiej.

powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl