imieniny: Seweryna, Teodora. 23 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


WYSOKI POZIOM I REKORDOWA FREKWENCJA NA BOSEJ NÓŻCE

Już po raz drugi Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, wspólnie z Chrzanowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym zorganizował spotkania folklorystyczne BOSA NÓŻKA.


Podstawowymi celami, jakie przyświecały organizatorom, było rozbudzanie zainteresowania folklorem, głównie w środowiskach dzieci szkolnych i przedszkolnych, zachowanie tradycji przekazu dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą tj. pieśnią i piosenką obyczajową o dziecku, kołysanką, grami i zabawami, wyliczankami, tańcami, obrzędami
i zwyczajami dotyczącymi dzieci.
Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba, blisko 300 uczestników, reprezentujących szkoły podstawowe i przedszkola naszego powiatu, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przeglądem.
Jury oceniając prezentacje konkursowe brało pod uwagę głównie zgodność z tradycją regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, a także dostosowanie programu do wieku i możliwości interpretacyjnych dzieci.
Prezentacje konkursowe charakteryzowała różnorodność tematyczna i formalna. Nie zabrakło solistów i zespołów wykonujących kołysanki, pieśni obyczajowe o dziecku, pieśni sieroce, pasterskie, liczne zabawy i wyliczanki dziecięce, a także tańce związane z regionem krakowiaków zachodnich.
Dzieci przypomniały takie zabawy i piosenki, jak: Ojciec Wirgiliusz, Rolnik sam w dolinie, Polka kłanianka, Dwóm tańczyć się zachciało, Praczki, Ta Dorotka, Gąski, gąski, Opowiem ci bajkę, Na Wojtusia z popielnika, czy Chodzi lisek koło drogi. Niestety większość tych zabaw, piosenek i wyliczanek jest już zapomniana. Dobrze więc, że w dobie wszechobecnego internetu, jest grupa osób, która postanowiła ratować od zapomnienia dawne dziecięce zabawy, przypominając ich urok, walory zabawowe, integracyjne oraz wychowawcze.

A. Dobrowolski 
119 KB
   protokol.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl