imieniny: Łukasza, Jana. 18 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


NIEZWYKŁE RZEŹBY TOMASZA KOCLĘGI

W obrębie placu Tysiąclecia i przed budynkiem MOKSiR możemy oglądać niezwykłe rzeźby autorstwa Tomasza Koclęgi, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach.


Tomasza Koclęga dyplom otrzymał w 1993 roku. Studiował w pracowni rysunku i malarstwa prof. Jacka Rykały oraz pracowni litografii prof. Adama Romaniuka i prof. Józefa Budki. Aktualnie jest wykładowcą rzeźby w tejże uczelni.
Artysta w Chrzanowie prezentuje trzy prace z serii BLISKOŚĆ, dwie z cyklu GNIAZDO oraz jedną z serii GŁOWA, wykonane z żywicy poliestrowej. Wszystkie prace wkomponowane są w rosnące w pobliżu MOKSiR-u drzewa. Artysta wychodząc ze swoją sztuką bezpośrednio do odbiorcy, zaskakuje przypadkowych przechodniów formą i miejscem ekspozycji, prowokuje, zmusza do zatrzymania się i zastanowienia.

BLISKOŚĆ- jak wyjaśnia artysta, mówi o naszych związkach z przyrodą. Ona bez nas doskonale sobie poradzi, natomiast my bez niej nie możemy istnieć. Z niej wyszliśmy i do niej wrócimy, bo jesteśmy jej cząstką. Jeżeli ją zniszczymy, unicestwimy siebie.
Poprzez GNIAZDO - kontynuuje artysta - zadaję podstawowe pytania - kim jesteśmy, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy, i to nie jako pojedynczy ludzie, ale jako całość cywilizacji. Czy zeszliśmy z drzewa, które jest pierwotnym naszym domem ( gniazdem), czy raczej pochodzimy z innych przestrzeni - stworzeni przez wyższą inteligencję.

Tomasz Koclęga wielokrotnie prezentował swoje rzeźby w przestrzeniach publicznych, różnych miast. Do ostatnich prezentacji należą Gniazdo na Placu Hniezdoslava w Bratysławie, Ulotność w Rybniku, Wtulony II w Europejskim Parku Rzeźby w Pabianicach, Całość na placu Teatralnym w Cieszynie, Wtulony w Europejskim Parku Rzeźby w Pabianicach, Wsłuchani na ulicy Zacisze w Katowicach, Gniazdo w Parku Słowackiego we Wrocławiu, Objęci w Parku Rodzinnym w Chełmku, Uśpieni w Parku Pokoju w Cieszynie, Wieczność w CH Agora w Bytomiu, Sen na Placu Wolności w Katowicach, Gniazdo w ogrodzie Willi Caro w Gliwicach, Równowaga, na Rynku w Bytomiu, Sen w Parku Chopina w Gliwicach, Pragnienie, na dziedzińcu Zamku Sieleckiego w Sosnowcu, 7 łez na Placu Teatralnym w Zabrzu, Pragnienie na Rynku w Gliwicach, Ponad na placu Kościuszki w Bytomiu. Natomiast chrzanowska wystawa będzie w przyszłym roku prezentowana w Praskim parku.

Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jego prace opublikowane zostały w ponad 35 katalogach, w licznych artykułach prasowych, telewizji i internecie. Kwartalnik artystyczny FaArt poświęcił jego sylwetce artystycznej cały numer.
Prace Tomasza Koclęgi będą obecne w Chrzanowie do wiosny przyszłego roku, skąd pojadą do czeskiej Pragi, gdzie ubarwią przestrzeń miejscowego parku.
Tekst i foto: Antoni Dobrowolski

Credo artystyczne
W swoich pracach koncentruję się na człowieku. Interesuje mnie analizowanie ludzkich postaw, zachowań, emocji. W ,,poetyckich formach" - przedstawianych nie wprost - szukam obszarów ludzkiej wrażliwości, ludzkich pragnień, trosk czy energii, które na mnie oddziaływują.

Staram się budować prace w oparciu o ulotne, trudne do zdefiniowania odczucia, o emocje które targają każdym z nas, o ukryte pragnienia pojawiające się w snach bądź na jawie. Daleki jestem od komentowania codziennej rzeczywistości.

W wypowiedziach swych posługuję się rzeźbą figuratywną, tworząc najczęściej bezgłowe, zdeformowane białe postaci. To właśnie za ich pomocą buduję własny ,,katalog ludzkich zachowań" . Postać ludzka bez głowy jest dla mnie po prostu człowiekiem. Nie identyfikuję ich z konkretnymi osobami. Nie nazywam po imieniu.

Na drugim biegunie moich przedstawień sytuują się ludzkie głowy. Zazwyczaj olbrzymie formy, choć oderwane od reszty ciała, zawsze symbolizują człowieka, poprzez jego życie duchowe, intelektualne, mądrość, rozum - w końcu poprzez człowieczą doskonałość.
Jako rzeźbiarza interesuje mnie relacja moich prac z otoczeniem. Staram się umiejscawiać swoje rzeźby zarówno w otoczeniu przyrody, np. na drzewie, czy w rzece, jak i w przestrzeniach miejskich - na placach czy na rynkach miast. Prezentacje w przestrzeniach publicznych stają się w ostatnim czasie dla mnie najważniejszą formą wypowiedzi artystycznej.
Tomasz Koclęga
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl