imieniny: Ildefonsa, Rajmunda. 23 stycznia 2020
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne BOSA NÓŻKA

Na przegląd, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania folklorem zapraszamy serdecznie 20 listopada 2014r.. sala teatralna MOKSiR - godz. 10.00.


Organizatorzy:Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne.

Cel Przeglądu:
Rozbudzenie zainteresowania folklorem.
Zachowanie tradycji przekazu dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu.Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą tj. pieśń i piosenka obyczajowa o dziecku, kołysanka, gry i zabawy, wyliczanki, tańce, obrzędy  i zwyczaje dotyczące dzieci.

Kategorie Przeglądu:

soliści,  wokaliści:
mogą wykonywać następujące gatunki pieśni i piosenek: kołysanka, pieśń obyczajowa o dziecku, pieśń sieroca, pieśń pasterska. Należy wykonać dwie dowolne pieśni lub piosenki w nieprzekraczalnym czasie do 10 min. Istnieje możliwość wykonania pieśni i piosenek z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

zespoły wokalne:
mogą wykonywać dwie pieśni lub piosenki o tematyce podanej wyżej
w nieprzekraczalnym czasie do 10 min. Zespół nie może przekroczyć 10 osób. Istnieje możliwość wykonania pieśni i piosenek z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

zespoły taneczne:
prezentują dwa układy taneczne o łącznym czasie do 10 min.. Grupa nie może przekraczać 20 osób, dopuszcza się występ zespołu z muzyką mechaniczną (na CD, MP3). Układy taneczne powinny wywodzić się z regionu krakowskiego. Repertuar powinien być odpowiedni do wieku uczestników. gry i zabawy dziecięce, wyliczanki – do 10min.   

Kryteria oceny:
Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych, biorąc pod uwagę zgodność z tradycją regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Program powinien być dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych dzieci. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Nagrody:
- nagrodą pierwszą przyznawaną w każdej kategorii jest Krakowska Skrzynia
- organizatorzy przewidują również II i III miejsca oraz wyróżnienia
- uczestnicy (soliści i zespoły) otrzymują dyplomy uczestnictwa

Uwagi końcowe:

- uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
- organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w radio i TV
- warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej
karty zgłoszenia i przesłanie na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
do dn. 6.11.2014r. z dopiskiem „Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne”

• wszelkich informacji dotyczących Przeglądu udziela Dział Animacji Kultury MOKSiR Chrzanów, tel. 32 623-30-86, wew. 3615 KB
   karta_zgloszeniowa.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl