imieniny: Bernarda, Kaliksta. 14 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


KWIATY POLSKIE - konkurs

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne ogłaszają konkurs na tradycyjne kwiaty bibułkowe. Na prace czekamy do 23 października. Szczegóły w regulaminie.REGULAMIN

1. Celem konkursu jest: zachowanie dawnej tradycji oraz promocji plastyki obrzędowej i twórczości ludowej.

2. Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu powiatu chrzanowskiego.

3. Konkurs obejmuje wykonanie: tradycyjnych kwiatów bibułkowych, pojedynczych kwiatów, girland, rozet, bukietów, wianków, koszów z kwiatami.

4. Każda praca winna być wykonana przez jednego indywidualnego wykonawcę.

5. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu oceni komisja artystyczna złożona z plastyków i etnografów.

6. Autorom najciekawszych i najpiękniejszych kwiatów zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

7. Prace konkursowe z opisem zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon. wiek uczestnika należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4; do pokoju Nr 34 (I piętro) lub do Informacji MOKSiR (parter) do dnia 23.10.2014r.

8. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi podczas wernisażu w dn. 06.11.2014 o godz. 1600 w Galerii „Na styku".

9. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie.

10. Prace nagrodzone eksponowane będą na wystawie w Galerii „Na styku" od dnia 07.11.2014 do dnia 20.11.2014r. w godzinach pracy MOKSiR.

11. Dodatkowo informacji o konkursie udzielają pracownicy Działu Animacji Kultury MOKSiR tel. 32 623 30 86 w.36,53.

12. O wyniku konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na stronie internetowej MOKSiR www.moksir.chrzanow.pl24 KB
   klauzula_dotyczaca_autorskich_praw_majatkowych.pdf


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl