imieniny: Łukasza, Jana. 18 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Ogłoszenie o przetargu

Ogłaszamy przetarg na modernizację pomieszczeń Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w budynku MOKSiR. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 31 lipca 2014 roku o godz. 10.00.


powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl