imieniny: Filipa, Korduli. 22 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


ABSOLWENT z Katowic zdobywcą Grand Prix, ŻABY na pierwszym miejscu

Już po raz dziewiąty zjechały do chrzanowskiego MOKSiR-u  chóry, by zmierzyć się ze sobą pieśnią, walcząc o laury  Wielopokoleniowego Przeglądu o Puchar Burmistrza Chrzanowa. W tej rywalizacji pierwsze miejsce zdobył Chór Męski ŻABY, który minimalnie ustąpił Chórowi ABSOLWENT z Katowic – zdobywcy Grand Prix


Organizatorom, jak co roku, przyświecała chęć popularyzacji pieśni chóralnej, prezentacja dorobku chórów, mobilizacja zespołów do szlachetnego współzawodnictwa. Każdy zespół, zgodnie z regulaminem, zaprezentował maksymalnie 10-minutowy program złożony z dowolnych, zróżnicowanych pod względem charakteru utworów, w tym jeden utwór kompozytora polskiego.

Występy konkursowe poprzedził wykład prof. Iwony Wiśniewskiej-Salamon pt. „Krtań generatorem dźwięku" oraz wspólne odśpiewanie hymnu GAUDE MATER POLONIA.
Do tej szlachetnej rywalizacji przystąpiło w tym roku 8 chórów: Zespół Kameralny ABSOLWENT z Katowic, Chór Domu Kultury w Kozach, Chór Mieszany ECHOz Trzebini, Chór CAMERATA z Wieliczki, Chór CAMERATA NYSA z Nysy, Chór Męski ŻABY z Chrzanowa, Grupa Wokalna AD HOC z Chrzanowa i Chór Kameralny LEGE ARTISz Krakowa. Trzy chóry w ostatniej chwili zrezygnowały z udziału w przeglądzie ze względów chorobowych (Chór Mieszany MILENIUM z Trzebini, Chór CANTIMUS z Psar oraz Chór CANTIMUS DOMINO ze Sławkowa).

Występy zespołów oceniało jury w składzie: prof. Iwona Wiśniewska-Salamon z Akademii Sztuki w Szczecinie, w której w roku 2012 otrzymała tytuł prof. nadzwyczajnego oraz Jolanta Błażełek - dyrygent, pianista Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Irena Hydel - muzyk, dyrygent w Chrzanowie.
Jury, biorąc pod uwagę: intonację, dykcję, ogólny wyraz artystyczny, frazę, ekspresję sceniczną, dobór repertuaru oraz emisję głosu, postanowiło przyznać następujące nagrody:
GRAND PRIX Zespołowi Kameralnemu „ABSOLWENT" z Katowic, I miejsce dla Chóru Męskiego „ŻABY" z Chrzanowa, II miejsce dla Chóru Kameralnego „LEGE ARTIS" z Krakowa oraz III miejsce dla Chóru „CAMERATA" z Wieliczki

- Serdecznie dziękujemy organizatorom za sprawne przygotowanie i realizację przeglądu, a dyrygentów i zespoły chóralne zachęcamy do dalszego kultywowania tradycji chóralnej. Poziom prezentacji konkursowych był wysoki i dość wyrównany, aczkolwiek część chórów źle dobrało repertuar, często mało dynamiczny, zbyt monotonny - z przewagą pieśni religijnych, które temperamentem i nastrojem kłócą się z wnętrzem domu kultury - powiedziała przewodnicząca jury, odczytując werdykt.

Nagrody i wyróżnienia, razem z Janem Smółką, dyrektorem MOKSiR, wręczał Stanisław Zygadło, przewodniczący miejskiej komisji kultury Chrzanowa.

Podczas obrad jury czas uczestnikom przeglądu umilali piosenką: Dominika Pater, Dominik Kuśnierczyk i Paweł Paprocki - wokaliści grupy wokalnej IMPRESJA, otrzymując od licznej i wymagającej widowni gorące brawa.

powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl