Strona Główna > Grupa Twórcza CUMULUS

Instruktor: Jolanta Kupiec 

Terminy spotkań: trzeci piątek  miesiąca: 17:00 – 20:00

Grupa powstała w 1983 r. z inicjatywy Heleny Chłopek, Lucyny Szubel, Mirosława Janika i Bogusława Zakordońca. Patronat nad grupą objął Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Obok ludzi pióra znaleźli się w Grupie  malarze, rzeźbiarze, muzycy, recytatorzy i liczna grupa młodych ludzi zafascynowanych teatrem małych form. Ilość członków i czynnych sympatyków była i jest zmienna. Płynność ta dotyczy przede wszystkim młodzieży, która kończąc szkołę średnią podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Ale jest grupa ludzi, będących w Grupie  przez całe prawie trzydzieści  lata. Cumulus współpracuje z wieloma innymi grupami twórczymi, działającymi w pobliskich miastach np. w Sławkowie – Stara Karczma, w Bolesławiu z grupą przy MOK, w Żywcu  z grupą literacką Gronie, w Krakowie – z Rydlówką i Teatrem Promocji Poezji. Grupa nawiązała współpracę z prasą lokalną i regionalną   m.in. „Echo” w Chełmku, „Alchemik”  w Alwerni, w kolejnych latach z „Kroniką Chrzanowską”, „Przełomem”, „Kreatorem”, „Gazetą Krakowską”, „Dziennikiem Zachodnim”, jak również  z prasą ogólnopolską: „Życie Literackie”, „Radar”, „Wieści”, „Gromada Rolnik Polski”, „Tak i Nie”, Ogólnopolski Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Radostowa” ze Starachowic, Ogólnopolski Miesięcznik Literacki „Akant” z Bydgoszczy. Grupa podjęła również współpracę ze szkołami na terenie miasta, gminy i powiatu oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w rejonie m.in. Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, Muzeum,  a także z chórami :”Żaby” i „Canzona”. Mając na uwadze nieustanne doskonalenie umiejętności literackich – grupa organizuje  warsztaty literackie i spotkania autorskie ze znanymi twórcami.  Gościli u nas m.in. prof. Bogusław Żurakowski Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Węgrzyniak, prof. Edmund Rosner  – Uniwersytet Śląski, red. Maciej Szczawiński – Polskie Radio Katowice, Tadeusz Śliwiak,  Feliks Netz, Tadeusz Kijonka,  Renata Zwoźniakowa red. „Gościa Niedzielnego”, Jerzy Piątkowski, Adam Ziemianin, Józef Baran,  Stanisław Gola, Juliusz Wątroba , Mieczysław Stanclik .

Głównymi celami  działania Grupy jest rozbudzanie potrzeby obcowania z literaturą i poezją wśród mieszkańców całego regionu, wyzwalanie aktywności i inspiracji twórczej, budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Grupa prowadzi ciągłą i aktywną działalność  literacką,  opiekuje  się uzdolnioną poetycko młodzieżą, prowadzi warsztaty literackie, spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, spotkania chrzanowskich poetów z dziećmi i młodzieżą w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie Ziemi Chrzanowskiej.

ZAMKNIJ
Skip to content