Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
NIP: 628-000-06-06
tel.: 32 623 30 86
e-mail:
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

Nazwa
Data
Godzina
Kup / Rezerwuj

Chłopiec z burzy

Chłopiec z burzy
21-01-2019
15:45
21-01-2019
18:00
22-01-2019
15:45
22-01-2019
18:00
23-01-2019
15:45
23-01-2019
18:00
24-01-2019
15:45
24-01-2019
18:00

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
16-03-2019
16:00

Klakson i spółka

Klakson i spółka
21-01-2019
11:00
23-01-2019
11:00

Miśków 2 - óch w Nowym Jorku

Miśków 2 - óch w Nowym Jorku
24-01-2019
11:00
25-01-2019
11:00

Misz Masz czyli Kogel Mogel 3

Misz Masz czyli Kogel Mogel 3
25-01-2019
15:45
25-01-2019
18:00
25-01-2019
20:15
26-01-2019
15:45
26-01-2019
18:00
26-01-2019
20:15
27-01-2019
15:45
27-01-2019
18:00
27-01-2019
20:15
28-01-2019
15:45
28-01-2019
18:00
28-01-2019
20:15
29-01-2019
15:45
29-01-2019
18:00
29-01-2019
20:15
30-01-2019
15:45
30-01-2019
18:00
30-01-2019
20:15
31-01-2019
15:45
31-01-2019
18:00
31-01-2019
20:15
01-02-2019
19:30
01-02-2019
21:30
02-02-2019
15:45
02-02-2019
18:00
02-02-2019
20:15
03-02-2019
15:45
03-02-2019
18:00
03-02-2019
20:15
04-02-2019
15:45
04-02-2019
18:00
04-02-2019
20:15
05-02-2019
15:45
05-02-2019
18:00
05-02-2019
20:15
06-02-2019
15:45
06-02-2019
18:00
06-02-2019
20:15
07-02-2019
15:45
07-02-2019
18:00
07-02-2019
20:15

Underdog

Underdog
21-01-2019
20:15
22-01-2019
20:15
23-01-2019
20:15
24-01-2019
20:15

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: barbarakolacz.ewart@gmail.com, Barbara Kołacz.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • - w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniejszej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnym do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.<.li>
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 11.  Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji lub zakupu biletów do kina on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji lub zakupu biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

Przejście do następnego kroku oznacza akceptację regulaminu systemu.