imieniny: Ireny, Jana. 20 października 2017
 

  
Co? Gdzie? Kiedy?
 


Twitter


Aktualności


Plastyczny konkurs ekologiczny na MISIA Z ODZYSKU

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w plastycznym konkursie ekologicznym na MISIA Z ODZYSKU. Rozstrzygnięcie nastąpi 26 listopada 2017 roku o godz. 12:00. Karta zgłoszeniowa w załączniku.Ustalenia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
2. Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej, wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej dzieci w wieku 6 do 16 lat.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26.11.2017 roku o godz. 12.00, w Dniu Pluszowego Misia, w MOKSiR w Chrzanowie.

Zasady konkursu:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie misia z materiałów przeznaczonych do recyklingu /papieru, plastiku, tkanin, itp./
2. Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę, do której dołączona musi być koperta zawierająca dane osobowe /imię, nazwisko, wiek, adres, tel. kontaktowy/
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w następujących kategoriach wiekowych: kat. 1 - wiek od 6 do 9 lat, kat. 2 - wiek od 10 do 16 lat.
4. Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora, które będzie przyznawać nagrody rzeczowe.
5. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę rodzaj użytych materiałów, pomysłowość i staranność wykonania misia.
6. Prace prosimy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.
7. Wszystkie misie będą do odbioru w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 26.11.2017.

Postanowienia końcowe:
1. Misie nie spełniające wymogów konkursu zostaną zdyskwalifikowane /dotyczy to przede wszystkim użytych materiałów/
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

177 KB
   karta_zgloszeniowa_.pdf


powrótMiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów
centrala: 32 623 30 86, 32 623 30 87
email: moksir@chrzanow.pl