Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
NIP: 628-000-06-06
tel.: 32 623 30 86
e-mail:
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

Nazwa
Data
Godzina
Kup / Rezerwuj

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody
14-12-2018
19:30
15-12-2018
19:30
16-12-2018
19:30
17-12-2018
19:30
18-12-2018
19:30
19-12-2018
19:30
20-12-2018
19:30

KONCERT WIEDEŃSKI

KONCERT WIEDEŃSKI
Opis
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła Wdówka", "Księżniczka Czardasza" oraz "Kraina Uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", Duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa" czy polkę "Tritsch- Tratsch".

13-01-2019
18:00

Miłość jest wszystkim

Miłość jest wszystkim
23-11-2018
15:30
23-11-2018
18:00
23-11-2018
20:30
24-11-2018
16:00
24-11-2018
18:30
24-11-2018
21:00
25-11-2018
15:30
25-11-2018
18:00
25-11-2018
20:30
26-11-2018
15:30
26-11-2018
18:00
26-11-2018
20:30
27-11-2018
15:30
27-11-2018
18:00
27-11-2018
20:30
28-11-2018
15:30
28-11-2018
18:00
28-11-2018
20:30
29-11-2018
15:30
29-11-2018
18:00
29-11-2018
20:30
01-12-2018
18:00
01-12-2018
20:30
03-12-2018
18:00
03-12-2018
20:30
04-12-2018
18:00
04-12-2018
20:30
05-12-2018
18:00
05-12-2018
20:30
06-12-2018
18:00
06-12-2018
20:30
07-12-2018
20:30
08-12-2018
20:30
09-12-2018
20:30
10-12-2018
20:30
11-12-2018
20:30
12-12-2018
20:30
13-12-2018
20:30

Planeta singli 2

Planeta singli 2
15-11-2018
15:30
15-11-2018
18:00
15-11-2018
20:30
16-11-2018
15:30
16-11-2018
18:00
16-11-2018
20:30
18-11-2018
15:30
18-11-2018
18:00
18-11-2018
20:30
19-11-2018
15:30
19-11-2018
18:00
19-11-2018
20:30
20-11-2018
15:30
20-11-2018
18:00
20-11-2018
20:30
21-11-2018
15:30
21-11-2018
18:00
21-11-2018
20:30
22-11-2018
15:30
22-11-2018
18:00
22-11-2018
20:30

Skok w bok-spektakl

Skok w bok-spektakl
17-11-2018
17:00

Wystawa na ekranie.Degas: A Passion For Perfection

Wystawa na ekranie.Degas: A Passion For Perfection
24-11-2018
14:00

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: barbarakolacz.ewart@gmail.com, Barbara Kołacz.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • - w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniejszej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnym do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.<.li>
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 11.  Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji lub zakupu biletów do kina on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji lub zakupu biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

Przejście do następnego kroku oznacza akceptację regulaminu systemu.